1. Alyssa Healy (wk)

2. Shweta Sehrawat

3. Tahlia McGrath

4. Deepti Sharma

5. Kiran Navgire

6. Simran Shaikh

7. Devika Vaidya

8. Sophie Ecclestone

9. Anjali Sarvani

10. Shabnim Ismail

11. Rajeshwari Gayakwad